פיקדון ארבל

ריבית משתנה או ריבית קבועה?

פיקדון ברירת ריבית לשנה, משקיע בשני מסלולים במקביל ובתום התקופה בוחר עבורך את הרווחי מביניהם - ריבית משתנה או ריבית קבועה.

הפיקדון מאפשר ליהנות מהמסלול שהיה הריווחי ביותר בתום התקופה.

מינימום הפקדה 10,000 ש"ח.