חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון אישית לכל ילד

החל מחודש ינואר 2017 פתח המוסד לביטוח לאומי תוכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, הזכאי לקצבת ילדים- תוכנית החיסכון תנוהל בבנק או בקופת גמל על פי בחירתכם. 

ב 1.6 הסתיימה תקופת בחירת תוכנית חיסכון לכל ילד, החל מתאריך זה פתח ביטוח לאומי תוכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק בהתאם למסלולי ברירת המחדל.

בתוכנית חיסכון לכל ילד יופקדו ע"י המוסד לביטוח לאומי 55 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18.

אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד 55 ש"ח נוספים בחודש שישולמו מתוך קצבת הילדים, כך שסכום החיסכון החודשי יוכפל, ויעמוד על 110 ש"ח בחודש.  

כשימלאו לילדכם 18 שנים, יופקד ע"י המוסד לביטוח לאומי, מענק בסך 550 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יופקד ע"י המוסד לביטוח לאומי מענק נוסף בסך 550 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

לבחירתכם שש תוכניות חיסכון לכל ילד בריבית קבועה/משתנה/צמודה למדד עם  אפשרות להחלפת מסלול בתחנות יציאה / ללא אפשרות להחלפת מסלול (ללא תחנת יציאה).

פתיחת החיסכון, בחירת המסלול ו/או הכפלת הסכום החודשי יבוצעו באתר הביטוח הלאומי בלבד.

למעבר לדף הבחירה באתר הביטוח הלאומי - לחצו כאן

למידע נוסף על תוכנית חיסכון לכל ילד, ניתן להיכנס לאתר התוכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת hly.gov.il

 ההפקדה בפיקדון מותנת בפתיחת חשבון בבנק, פתיחת חשבון בבנק כפופה לשיקול דעת הבנק. התנאים המלאים של המוצר כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו, או להפסיקו בכל עת. אין לראות בפרסום משום הצעה/התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.