פיקדון איתן

פיקדון "איתן" - פיקדון שקלי עם ריבית קבועה

פיקדון לשנה עד שנתיים בריבית קבועה (הריבית הנ"ל מיועדת להפקדות מעל 10,000 ש"ח).

הטבות למפקידים בדיגיטל - למבצעים הפקדה בדיגיטל תינתן הטבה של 0.1% בריבית. 

סכום מינימום להפקדה- 1000 ש"ח.