הלוואה מיידית בקליק

הלוואה בקליק של עד 150,000 ש"ח, כאן ומיד!

אם אתם צריכים הלוואה עכשיו ומיד , בבינלאומי מאפשרים לכם לקבל באופן מידי ובלחיצת כפתור הלוואה ללקוחות הבנק עד 150,000 ש"ח- בלי ערבים, בלי ביטחונות וללא צורך להגיע לסניף.

 אם אתם עומדים בקריטריונים  שהוגדרו בבנק לקבלת "אשראי בקליק" , קליק אחד יוביל אתכם לקבלת  הלוואה מיידית בקליק בדרך להגשמת המטרות והחלום.

לבדיקת זכאות סכום ההלוואה ותנאיה חייגו ל 3009* 

שימו לב! תוכלו להתחיל לשלם את ההלוואה רק לאחר חצי שנה מיום קבלתה ולפרוס את ההלוואה לתקופה של עד 84 חודשים !

לבקשת הלוואה היכנסו באתר המזוהה לתפריט "הלוואות ומשכנתאות"> לבקשת הלוואה>

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.