הפודקאסט השבועי עם מומחי שוק ההון של הבנק הבינלאומי

סקירה של הנושאים החמים בשוק ההון.

כל הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם אישית. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו, עוסקים, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות. לפיכך, ייתכן כי הינם מחזיקים ו/או יחזיקו, ירכשו ו/או ימכרו את ניירות הערך/נגזרים/אופציות וכו' שייתכן שיוזכרו במהלך הפודקאסט.