מערכת advise.me

שירות ייעוץ השקעות פורץ דרך וחדשני המאפשר ליהנות מקבלת המלצות מותאמות לתיק ההשקעות שלך ישירות לנייד וגם מביצוע הפעולות בקלות ישירות ממסך ההמלצה באפליקציה.

על מנת ליהנות מהשירות החדש הנך מתבקש לעדכן את הגרסה של אפליקציית הבנק ולבצע רישום באמצעות כניסה לתפריט ובחירה באפשרות advise.me, או להצטרף לשירות אצל יועץ ההשקעות בסניף (+רישום להודעות Push באפליקציה).

כיצד אקבל את העדכון משירות  ?

1. העדכון יתקבל בהודעת PUSH  לנייד שלך ותזמין אותך להיכנס לאפליקציה.

2.  לחיצה על הודעת ה- PUSH תעביר אותך למסך ההזדהות ולאחר מכן למסך ההמלצה.

3. לאחר לחיצה על "המשך" במסך ההמלצה ,תועבר למסך גילוי נאות בו תוכל לתת את האישור הסופי שאחריו ההוראות ישלחו לביצוע.

4. בשלב זה תקבל חיווי שההמלצה אושרה ונקלטה במערכת ואיתה ההוראות הרלוונטיות.

למי מיועד השירות?
השירות מיועד ללקוחות בעלי תיק השקעות אשר חתומים על שירות ייעוץ השקעות 
האם השירות כרוך בתשלום?
השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום.

להצטרפות לשירות המהפכני חייגו 3009*
השיחות ייענו באמצעות מוקד הבינלאומי  call
הפועל בימים א-ה בין השעות 08:00-19-00
יום ו וערבי חג 08:00-13:00

לכתבה ב The marker לחץ כאן

 

 דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק. לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. ​הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיק להציעם בכל עת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן השירות . השימוש בשירות מותנה בעמידה בקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. השירות מותנה בקיום חשבון בבנק, בהרשאה מתאימה לשירות האינטרנט והאפליקציה, בחתימה על הסכם ייעוץ ובהצטרפות לשירות ועל טופס בקשה לקבלת שירותי מידע בניירות ערך באמצעות טלפון סלולרי . השירות יופעל עד שני ימי עסקים מיום ההצטרפות וההמלצות תישלחנה לנייד בהתאם לשיקול דעת הבנק. 

מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק. ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי און ליין בעלי הרשאה מתאימה.הבנק הינו בעל היתר לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך מאת הרשות לניירות ערך (להלן: "ההיתר"). ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל. פעילות הבנק אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.

השירות כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.