יועץ השקעות בבנק הבינלאומי – ליווי וייעוץ

הבנק הבינלאומי - הבנק המוביל בישראל בהשקעות בשוק ההון, מציע לך ליווי וייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכים ולהעדפות שלך, ממיטב יועצי ההשקעות בבנק. תהליך הייעוץ מתחיל בבירור הצרכים, מטרות ההשקעה ובקביעת רמת הסיכון המועדפת. לאחר מכן יועץ ההשקעות בונה תיק השקעות מפוזר המותאם עבורך באופן אופטימלי, הן מבחינת הרכב ההשקעות והן בבחירת מוצרי ההשקעה ורמת הסיכון המועדפת. שירותי ייעוץ השקעות כוללים גם פעילות שוטפת ויזומה - יועץ ההשקעות יעדכן אותך באופן שוטף בכל אירוע משמעותי הנוגע לתיק ההשקעות שלך, ימליץ ויכוון לפעולות הנדרשות בתיק בהתאם לאירועים השונים. יועצי השקעות בבנק הבינלאומי זוכים לרשת תמיכה וידע מקצועיים של יחידת הייעוץ והמחקר בבנק, המאפשרים להם להעניק ללקוחותיהם שירות מקצועי ומבוסס נתונים עדכניים על שוק ההון.

תהליך ייעוץ ההשקעות

יועץ השקעות ממיטב היועצים בבנק המוביל בתחום שוק ההון עומד לרשותך למתן שירותי יעוץ 
תהליך הייעוץ מבוצע על פי מתודולוגיה סדורה אשר כוללת אבני דרך בייעוץ השקעות במטרה לספק לכל לקוח מענה לצרכיו ולרצונותיו האישיים. 

1. אפיון ובירור צורכי לקוח - השלב הראשון הינו אפיון הלקוח במהלכו נבחנים מטרות ההשקעה, צורכי הלקוח ותאבון הסיכון שלו ומאפייניו כאשר בסיומו נקבעת רמת הסיכון המתאימה ללקוח. במקביל נערכת שיחת תאום ציפיות לגבי פוטנציאל התשואה הנגזר מאפיון הלקוח. 

2. תיק השקעות מפוזר - השלב השני הינו בניית תיק השקעות מפוזר אשר מורכב ממכלול מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק והנמצאים על המדף ומתאימים לאופיו של הלקוח כפי שנגזר משלב האפיון. באמצעות התאמה ראויה ובניית תיק השקעות מפוזר המתאים להמלצות יחידת המחקר של הבנק אשר מספקת שירותי תוכן לכל הבנקים בקבוצה, ניתן לספק ללקוח תיק שמתאים לו בצורה אופטימלית. יחידת המחקר של הבנק מעניקה תמיכה מקצועית שוטפת, הן ברמת הרכב השקעות מומלץ, והן ברמת התאמתו של מוצר השקעה ספציפי ורמת הסיכון הנגזרת ממנו לתיקו של הלקוח, כפי שמשתקף מהאפיון.

3. תחזוקה שוטפת ופרואקטיבית - השלב השלישי עוסק בתחזוקה שוטפת של התיק באמצעות יצירת קשר שוטף עם הלקוח, עדכונו עם קרות אירועים משמעותיים הקשורים לתיקו ומתן המלצות והצעות לפעולות נדרשות בשל שינויים שחלו בשוק או בצרכיו ומאפייניו של הלקוח. 

מעוניין לקבוע פגישה עם יועץ השקעות? מספר דרכים לקביעתה:

במידה ויש לך חשבון בבינלאומי, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 

  • Second Opinion מאפשר לך לקבל חוות דעת נוספת על תיק ההשקעות שלך ללא עלות, גם אם אין לך חשבון בבינלאומי. לשם כך יש לפנות למוקד הבינלאומי
  • Call בטלפון 3009* או להשאיר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך.

יחידת הייעוץ והמחקר

תמיכה מקצועית לכל יועץ השקעות וביצוע ניתוחים וסקירות מיקרו / מקרו 
יחידת הייעוץ והמחקר של הבינלאומי מספקת את התמיכה המקצועית הנדרשת ליועץ השקעות בסניפי הבנק לצורך מתן ייעוץ להשקעות בשוק ההון וזאת בהתאם לחוק הייעוץ היחידה לייעוץ ומחקר כוללת אנליסטים מקצועיים ומנוסים עם הבנה נרחבת בניתוחים פיננסיים.

שירותי מחקר
היחידה מפיקה, לשימושו של כל יועץ השקעות בבנק , ניתוחים וסקירות ברמת המיקרו וברמת המקרו, על השוק המקומי והשווקים הבינלאומיים ועל מגוון רחב של מכשירי השקעה:
סקירות וניתוחים של חברות בשוק ההון הישראלי. מדי רבעון מפרסמת היחידה סקירה כוללת על כל חברה עם הערכת שווי והמלצה
סקירות מקרו קבועות על אפיקי ההשקעה השונים בארץ – ברמה יומית וברמה שבועית
ניתוחי הנפקות לציבור של מניות, אג"ח ואופציות
ניתוחי מכרזי מק"מ ואג"ח ממשלתי
ניתוחים טכניים על השוק
בניית הרכבי תיקים מומלצים בארץ ובחו"ל לפי רמות סיכון
ועוד.

לקריאה נוספת על נגזרים.

 

 

ביחס למוצרים מובנים, חוזים עתידיים ואופציות המוצאים על ידי הבנק, שירותי הבנק הינם במסגרת שיווק השקעות, שכן לבנק זיקה ואינטרס כלכלי בנכסים אלו בשל היותו הגורם שהוציא את הנכס והנהנה ממנו. הבנק יהיה רשאי, במסגרת מתן שירותי ייעוץ השקעות, לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים אלו, ולהעדיף נכסים אלו על פני השקעה אחרת הדומה מבחינת התאמתה ללקוח.


התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. 

מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק. ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי און ליין בעלי הרשאה מתאימה.הבנק הינו בעל היתר לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך מאת הרשות לניירות ערך (להלן: "ההיתר"). ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל. פעילות הבנק אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.

השירות כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.