תיק השקעות סולידי

תיקי השקעות סולידיים

הבנק הבינלאומי, המוביל בשוק ההון, מציע ללקוחותיו מגוון פתרונות השקעה מקצועיים לניהול תיקי השקעות גלובאליים המתמקדים בהשקעות סולידיות באגרות חוב.

הבינלאומי מציע ללקוחות כל הבנקים מגוון פתרונות השקעה גם בתקופה סוערת ובסביבת ריבית גבוהה

  • מסלולים ייחודיים במסגרת שירותי ייעוץ השקעות
  • מסלולים ייחודיים במסגרת שירותי ניהול תיקים באמצעות חברת הבת, החברה לניהול תיקים "יוניק"

ניהול תיק השקעות סולידי דורש ידע מקצועי, ניתוח שוטף והבנה של נתוני מאקרו ברחבי העולם, נתוני מיקרו ברמת הסקטורים השונים וניהול מושכל של סיכוני אשראי וריבית בהשקעה באגרות חוב. 

הליווי המקצועי הכרחי ומאפשר למשקיע לבנות תיק מפוזר בין שוקי האג"ח, הכולל פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי והתמקדות בכלכלות המפותחות. הכל בהתאם למאפיינים והצרכים של כל משקיע.

מה זה תיק השקעות סולידי?

תיק השקעות סולידי מורכב מהשקעה באגרות חוב, במגוון אפיקים (שקלי, דולרי, צמוד מדד)

יתרונות התיק הסולידי

  • רמת נזילות גבוהה
  • פיזור גלובלי תוך הפחתת סיכון לשוק ספציפי 
  • ללא סיכון מנייתי

 

אופי התיק

התיק כולל חשיפה רחבה לאגרות חוב ממשלתיות ו/או קונצרניות בעולם, בעזרת מגוון רחב של מוצרים כגון קרנות נאמנות ETFים והשקעה ישירה באגרות חוב.

מיועד ללקוחות המשקיעים 50,000$ ומעלה. השירות כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. השירות כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.