מרכז ההשקעות של הבנק הבינלאומי

במרבית תיקי ההשקעות החלק האג"חי מהווה את עיקר התיק. מח"מ, דירוג ותשואה, איך מומלץ לנהל אותם במצב הכלכלי היום. צפו בפאנל מומחי ההשקעות דן בכל אלו.

הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.