ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל

יש לכם כרטיס אשראי בינלאומי? מגיע לכם ביטוח נסיעות לחו"ל חינם!

איך נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל חינם?

כדי ליהנות מהטבה זו, יש ליצור קשר עם חברת האשראי ולהתעדכן מולה בפרטי ההטבה. 

 

לפרטים נוספים והפעלת השירות:

מחזיקי כרטיס ויזה (כ.א.ל.) 

מחזיקי כרטיס דיינרס

מחזיקי כרטיס מסטרקארד

מחזיקי אמריקן אקספרס


* מתן ההטבה הינה באחריות חברת האשראי ולשיקול דעתה הבלעדי.

הנפקת כרטיס אשראי הינה בכפוף לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי הינן באחריותה הבלעדית.אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק את להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.אי עמידה בפרעון ההלוואה והאשראי האחר עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.