פיקדון איתן

פיקדון "איתן" - פיקדון שקלי עם ריבית קבועה

פיקדון לשנה עד שנתיים בריבית קבועה (הריבית הנ"ל מיועדת להפקדות מעל 10,000 ש"ח).

הטבות למפקידים בדיגיטל - למבצעים הפקדה בדיגיטל תינתן הטבה של 0.1% בריבית. 

סכום מינימום להפקדה- 1000 ש"ח. 

 ההפקדה בפיקדון מותנת בפתיחת חשבון בבנק, פתיחת חשבון בבנק כפופה לשיקול דעת הבנק. התנאים המלאים של המוצר כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו, או להפסיקו בכל עת. אין לראות בפרסום משום הצעה/התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.