חסכונות ופיקדונות עם מטרה שאתם בוחרים

ממשק ההפקדה עוזר לבחור את הפקדון המתאים עבורך ולך נשאר לבחור את המטרה: "חופשה חלומית", "בר מצווה לעומר" או כל מטרה אחרת שתבחרו!
הפקידו לחסכון באתר או באפליקציית הבנק ותיהנו מהטבה בריבית*.

*ההטבה בריבית ניתנת בחלק מהחסכונות בלבד

 

ניתן לתת כינוי/שם לפיקדונות וחסכונות הניתנים להפקדה באתר ואפליקציית הבנק. מיועד למנויים לשירותי הדיגיטל בעלי הרשאה מתאימה. ניתן לשנות ו/או לבטל השם באתר הבנק בכל עת. החיסכון ניתן להפקדה בחשבונות שאינם חשבונות נאמנות.כל הזכויות בכספים המופקדים בחיסכון הם של בעל/י החשבון בלבד ואין לצד ג' זכויות או זיקה כלשהי לחסכון זה. ההפקדה מצריכה פתיחת חשבון.. המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכים וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את המוצר או להפסיק להציעו בכל עת.ההטבה בריבית ניתנת בחלק מהחסכונות בלבד.