חיסכון אופק

פיקדון בהפקדה חודשית עם ריבית אטרקטיבית

פיקדון "אופק"- הפקדה חודשית קטנה שחושבת רחוק​! 

גם ריבית גבוהה , גם תחנות יציאה , גם גמישות בהפקדות! 

  • חיסכון שקלי בריבית משתנה - ריבית "פריים" בניכוי 1.75%
  • חיסכון לתקופה של 6 שנים
  • תחנות יציאה-מתום שנתיים ובכל שנה לאחר מכן

סוג חשבון - 287 

סכומי הפקדה להוראה - 100 ₪ ועד 2,000 ₪  (אפשר גם להגדיל או להקטין סכום ההוראה וכן ניתן להקפיא הוראה) 

לביצוע ההפקדה > 
(לפני הכניסה לביצוע ההפקדה יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא)

הריבית האפקטיבית הינה 4.50% לשנה, נכון ליום 14.11.23