פיקדון אופק

פיקדון בהפקדה חודשית עם ריבית אטרקטיבית

פיקדון "אופק"- הפקדה חודשית קטנה שחושבת רחוק​! 

גם ריבית גבוהה , גם תחנות יציאה , גם גמישות בהפקדות! 

  • חיסכון שקלי בריבית משתנה - ריבית "פריים" בניכוי 1.75%
  • חיסכון לתקופה של 6 שנים
  • תחנות יציאה-מתום שנתיים ובכל שנה לאחר מכן

סוג חשבון - 287 

סכומי הפקדה להוראה - 100 ₪ ועד 2,000 ₪  (אפשר גם להגדיל או להקטין סכום ההוראה וכן ניתן להקפיא הוראה) 

לביצוע ההפקדה > 
(לפני הכניסה לביצוע ההפקדה יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא)

הריבית האפקטיבית הינה 4.25% לשנה, נכון ליום 27.05.24

 ההפקדה בפיקדון מותנת בפתיחת חשבון בבנק, פתיחת חשבון בבנק כפופה לשיקול דעת הבנק. התנאים המלאים של המוצר כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו, או להפסיקו בכל עת. אין לראות בפרסום משום הצעה/התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.