פיקדון שניר

ריבית עודפת על תשואת המק"מ* המתעדכנת כל 3 חודשים

 

פיקדון שניר הינו פיקדון שקלי לתקופה של  4 שנים הנושא ריבית תקופתית המתעדכנת כל שלושה חודשים על בסיס שיעור ריבית אג"ח ממשלתי הנקבעת  על ידי מק"מ בעל תקופה לפדיון הקרובה ביותר לשנה. הריבית בפיקדון מתעדכנת כל 3 חודשים.

הריבית בפיקדון

הריבית בפיקדון מתעדכנת כל 3 חודשים, ב-  8 בחודש בכל אחד מהחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.  הריבית נקבעת על בסיס ריבית אג"ח ממשלתי בריבית משתנה  (שיעור הריבית השנתית של אג"ח הנקבעת ומפורסמת ע"י מדינת ישראל באמצעות החשב הכללי מידי שלושה חודשים) ובתוספת מרווח של 0.2%.


תחנות יציאה

בכל 3 חודשים, כל שמיני (ה - 8) בחודש  בכל אחד מהחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.


שיעורי הריבית בפיקדון (נכון ליום הפרסום)

מיום ההפקדה ועד למועד שינוי הריבית הראשון בפיקדון:
ריבית קבועה (כיום, מיום ההפקדה ועד 7.9.2024 ריבית בשיעור 3.90% לשנה)

החל ממועד שינוי הריבית הראשון בפיקדון: שיעור ריבית האג"ח כפי שתפורסם לפני תחילת אותה תקופת ריבית בתוספת מרווח שנתי של 0.20%

 פרסום ריבית האג"ח ע"י הבנק

שיעור ריבית האג"ח יפורסם ע"י הבנק, לפני כל תחילת מועד שינוי ריבית בפיקדון, באתר האינטרנט של הבנק ובעמדות השרות העצמי בסניפים, במקום בו מתפרסמים שיעורי ריבית לפיקדונות בריבית משתנה.

הפקדה לפיקדון מותנית בפתיחת חשבון בבנק. התנאים המלאים של הפיקדון כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדון או להפסיק להציעו בכל עת. אין לראות בפרסום משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.

*תשואת המק"מ - שיעור הריבית התקופתית כפי שנקבעת אחת לשלושה חודשים באג"ח ממשלתית מסוג ריבית משתנה. בכפוף לתנאי הבנק והפיקדון כמפורט בקישור. אין לראות בפרסום משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו, ניהול החשבון מתבצע על ידי הלקוח בכפוף לנהלי הבנק.