הטבות בעו"ש

הטבות למנהלי חשבון "אוצר הביטחון":


פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד :

 • הפקדת מזומן - פטור
 • משיכת מזומן - פטור
 • הפקת ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח - פטור
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור
 • פדיון שיק (כולל משיכת שיק עצמי) - פטור
 • הפקדת שיקים (לכל 20 שיקים) - פטור
 • תשלום שובר - פטור
 • פריטת מזומן - פטור

פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר

 • משיכת מזומן במכשיר אוטומטי - פטור
 • חיוב בכרטיס אשראי - פטור
 • הפקדת מזומן - פטור
 • זיכוי חשבון באמצעות מסלקה - פטור
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור
 • תשלום שובר - פטור
 • שאילתת מידע - פטור
 • הפקדת שיק - פטור
 • משיכת שיק - פטור
 • חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון - פטור


פטור מעמלת מינימום בעו"ש

מסגרת אשראי

חשבון "אוצר הביטחון" מעניק לך מסגרת אשראי בתנאים מועדפים*:

 • עד 10,000 ₪ בריבית פריים. השלמה עד ל- 20,000 ₪ בריבית פריים +2.4%

*מותנה בהעברת משכורת מהארגון לחשבון הבנק. 

הטבות עו"ש נוספות:

 • פנקסי שיקים - חינם! (עד 15 בשנה) פנקס שיקים מיוחד 0.3 ₪
 • עמלת הקצאת אשראי - חינם!
 • שיק בנקאי בעלות של 9.1 ₪ בלבד!  (בקניית רכב/דירה - השיק ללא עלות)
 • טיפול במזומנים על ידי פקיד: לכל 100 מטבעות 1.6 ₪, שטרות מעל 10,000 ₪ - פטור.
 • החזרת חיוב מסיבה אין כיסוי מספיק או חשבון מוגבל - 35 ₪ לחיוב. החזרת חיוב מסיבות מוגבל, מעוקל, צו משפטי- פטור.
 • טיפול בשיק דחוי בדלפק (שירות זה כולל: הפקדת שיק דחוי, שינוי מועד להצגת שיק דחוי, החזרת שיק דחוי טרם פירעונו ) - 6.65 ₪. טיפול בשיק דחוי בשידור - פטור.

 

הבנק הבינלאומי -הבנק של משפחת כוחות הביטחון
כיצד נהנים מכל התנאים המיוחדים? נכנסים לסניפי הבנק ופותחים חשבון "אוצר הביטחון"

כללי: קבלת ההטבות בחשבון "אוצר הביטחון" מותנית בחתימה על טופס הצטרפות למועדון (להלן: "טופס ההצטרפות"), ובהעברת משכורת/גמלה מאחד מהארגונים המפורטים בטופס ההצטרפות (להלן: "הארגון/ים") או לחילופין, בהצגת תעודת עובד מאחד הארגונים. הטבות במסגרת אשראי, מותנות בהעברת משכורת/גמלה מאחד הארגונים. תוקף ההטבות עד 30.11.2030 בכפוף לתנאי ההסכם בין הבנק לבין משרד הביטחון (להלן: "ההסכם"). השירותים והמוצרים המפורטים לעיל, תנאי והטבות המועדון, תנאי ההלוואות, ותנאי ניהול החשבון, כפופים לתנאים המפורטים במסמכי הבנק (ולחתימה עליהם), ולפי העניין גם באתר הבנק,  להסדרים הנהוגים בבנק וכן להסכם. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. ניתן ליהנות מהטבות במסגרת הסכם ומועדון אחד. לא ניתן לשלב הטבות ממספר מבצעים ו/או מועדונים. הצטרפות לחשבון "אוצר הביטחון" מבטלת חברות והטבות במועדונים אחרים בבנק, וכן את כל ההטבות האישיות, אם היו כאלה (למעט מועדון סטודנט ומועדון "התחלה טובה"). ההצטרפות למועדון "אוצר הביטחון" הינה בכל סניפי הבנק הבינלאומי, לרבות אוצר החייל, פאג"י ויובנק.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים , כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלת מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת.

מובהר, כי במידה וצויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: פרסום זה וכלל האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי. מתן הלוואות/אשראי /מסגרת משיכת יתר/הנפקת כרטיס אשראי, מותנה בכושר ההחזר של הלקוח, טיב הערבים, טיב הביטחונות, חתימת הלקוח על כל המסמכים הנדרשים בבנק, הצגת הפנייה מהארגון, העברת משכורת/גמלה מאחד הארגונים, שיקול דעת הבנק, והנהלים למתן הלוואות לדיור. מסגרת האשראי בתנאים החדשים תוענק לאחר חתימת כל הבעלים בחשבון על מסמכי מסגרת חדשים. אי עמידה בפירעון האשראי ו/או ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים(P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם , בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק. ריבית הפריים נכון ל - 1.12.23 6.25%.

כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. ט.ל.ח 12.2023