חשבון לחיילים משוחררים

גם לחיילים משוחררים ומסיימי השירות הלאומי בבינלאומי מגיע יותר!

עם סיום הפרק בחייכם בו תרמתם למדינה ולחברה , הגיע הזמן לעבור לפרק הבא. 

אם אתם עדיין לפניי תחילת לימודים או כניסה לשוק העבודה – לנו בבנק הבינלאומי יש הטבות גם לתקופה הזו בחייכם.

חיילים  משוחררים  ומסיימי שירות לאומי  אשר ניהל חשבון חייל בבנק הבינלאומי במהלך שירותם, זכאים ליהנות מחשבון  " התחלה טובה" המעניק  גם לחיילים המשוחררים ולמסיימי השירות הלאומי  מגוון הטבות ותנאים ייחודיים.

חיילים משוחררים  ומסיימי השירות הלאומי יוכלו להצטרף לחשבון "התחלה טובה" עד גיל 25.

מצטרפים לחשבון “התחלה טובה“ ונהנים מהטבות מצוינות עד גיל 28!

עמלות פעולה ע“י פקיד*:

 • פטור מהפקדת מזומן.
 • פטור ממשיכת מזומן.
 • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח.
 • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר.
 • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי).
 • פטור מהפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים-עד 20 שיקים).
 • פטור מתשלום שובר.
 • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪).

עמלות פעולה בערוץ ישיר*:

 • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי.
 • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי.
 • פטור מהפקדת מזומן.
 • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה.
 • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר.
 • פטור מתשלום שובר.
 • פטור משאילתת מידע בכל נושא.
 • פטור מהפקדת שיק-לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים).
 • פטור ממשיכת שיק.
 • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.

ובנוסף​

הטבות במט"י:

 • פטור מעמלת השלמה למינימום בעו"ש (מט"י).
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי(מט"י).

פנקסי שיקים:

 • 2 פנקסי שיקים רגילים חינם בשנה קלנדרית. **

הטבות בכרטיסי אשראי: ***

 • פטור מדמי כרטיס מועדון צעיר (לגילאי 16 ומעלה), חייל, סטודנט כמפורט בתעריפון הבנק "ליחידים ועסקים קטנים".

הלוואות מיוחדות:

 • הלוואות מיוחדות  (לגילאי 18 ומעלה).
 • הלוואה בתנאים מיוחדים למימון שיעורי נהיגה.
 • הלוואה מיוחדת לסטודנטים למימון שכר לימוד ומחייה.
 • הלוואה ייחודית לרכישת רכב המשולמת רק בגמר הלימודים.
 • הלוואה למימון חתונה.
 • הלוואה לרגל השחרור משרות סדיר.

מידע נוסף על הלוואות

כיצד מצטרפים? 
מגיעים לבנקאי האישי בסניף, פותחים חשבון, חותמים על טופס הצטרפות למועדון "התחלה טובה" ונהנים מתנאי חשבון מעולים.

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך

הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.


(*) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.(**) פנקסי שיקים יינתנו מגיל 16 בלבד, בכפוף לשיקול דעת הבנק. (***) אשראי וכרטיסי אשראי כפופים להסכמת ההורים. כרטיסי אשראי יינתנו מגיל 16 בלבד

פתיחת חשבון צעיר (גיל 14-16) טעונה הסכמת הורים

חשבון "התחלה טובה": חשבון עו"ש ליחידים, פרטי (לא עסקי) המתנהל ע"י קטין/צעיר בגיל 14-21 ללא שותפים. סיווג "חשבון התחלה טובה" יהיה בתוקף עד לסיווג חשבון כמשתייך לקבוצת אוכלוסייה אחרת או עד גיל 28, לפי המוקדם מבניהם. מותנה בחתימה על טופס הצטרפות ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הבנק.

כללי: אין כפל הטבות. על אף האמור, במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה ביניהן. הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח.

הטבות בעמלות: ההטבה בעמלות לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה, אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל). מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות

נוספות/עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה).כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון").

אשראי וכרטיסי אשראי: כרטיסי אשראי יינתנו מגיל 16 בלבד בכפוף לשיקול דעת הבנק, להמצאת בטחונות לשביעות רצונו ולהסכמת ההורים. ההטבות בכרטיס האשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.