גילאי ה 50+

הבינלאומי משקיעים בכם וממשיכים ללוות אתכם לאורך כל הדרך!

מגוון שירותים ייעודיים ומוצרים התואמים לצרכים האופייניים לגילאי ה 50+:

ייעוץ לקראת פרישה: 

1. אפשרויות מימוש החיסכון הפנסיוני – משיכה כסכום חודשי (קצבה) או סכום חד פעמי, בהתאם לסוגי התוכניות בהן חסך הלקוח ובכפוף לתקנות מס הכנסה. 

2. בחינת מיצוי זכויות הלקוח כעובד וזכויותיו על פי חוקי ההטבות השונים. 

3. מסלולי המיסוי - מיסוי כספי החיסכון הפנסיוני והפיצויים ואופן קבלת הכספים, התאמת התמהיל הנכון לחיסכון מירבי.

4. תשלום למוטבים / שארים במקרה פטירה - המסלול קובע למי תהיה זכאות לקבלת סכום חד פעמי ו/או תשלומי הפנסיה, בשלמותם או בחלקם, במקרה של פטירה.

5. ניהול החסכונות הפנסיוניים לאחר הפרישה:

  • תכנון וניהול השקעות של כספים אישיים שאינם מיועדים למימוש
  • אפשרויות להגדלת קצבה לגיל פרישה, במידת הצורך.
  • המשכיות התכניות שהגיעו לתום תקופה.
  • בחינת הצרכים להמשכיות כיסויים ביטוחיים, במידת האפשר.

ייעוץ פנסיוני 

ייעוץ פנסיוני לגילאי 50+ בוחן את צרכי הלקוח לקראת הפרישה כאשר הנתונים לפרישה כבר ברורים יותר. הייעוץ מנתח את תהליך העזיבה וצרכי הלקוח יום לאחר הפרישה ומתאים את התיק הפנסיוני לצרכים אלו.

חסכונות ייעודיים*

חסכון  עד 120 - אנו יודעים שכאשר תגיעו לגיל פרישה, הכנסה חודשית קבועה יכולה לסייע ולהוות נדבך נוסף ליתר הכנסותיכם השוטפות מפנסיה, ביטוח לאומי וכדומה.
לכן, אנו בבינלאומי משקיעים בכם ומציעים לכם פיקדון "עד 120" בעל אפיק של הכנסה חודשית שיאפשר לכם להפקיד בהוראת קבע וליהנות בהמשך מהכנסה חודשית שוטפת.
תקופת הפיקדון – 10 שנים
סכום הפקדה מינימלי בהוראת קבע: מינימום 200 ₪
סכום הפקדה מירבי בהוראת קבע: מקבימום 50,000 ₪ 
ניתן לבצע גם הפקדות חד פעמיות בכפוף לתנאי החיסכון וכן לקבל מענק בסוף תקופת החיסכון בגובה סכום ההפקדה החודשי הממוצע בתקופת החיסכון.
                                      

הלוואות לכל מטרה

הלוואות הממוקדת בצרכי לקוחות האופייניים בגיל זה, לדוגמה: הלוואות לשם סיוע לילדים בנושאים שונים כגון מימון לימודים באוניברסיטה,  מימון הטיול שאחרי הצבא, חתונה וכו' או לצורך הגשמת חלומות בזמן שהילדים כבר גדולים, הלוואות לרכישת רכב חדש ללקוחות או לילדיהם וכדומה.

משכנתאות

משכנתאות ללקוחות הגיל השלישי, לילדיהם או לנכסים להשקעה ועוד.

העברה בין דורית

הבנק מספק ללקוחותיו מנגנון נאמנויות פרטיות באמצעות החברה לנאמנות של קבוצת הבינלאומי לצורך העברה והגנה של העברת ההון לדורות הבאים. העברת כסף באמצעות תכנון בין דורי והעברת כספים לחשבון נאמנות לטובת נהנה, תוודא שההון ישמש למטרות אשר הוגדרו על ידי "נותן הכסף" מראש, בהווה ובעתיד. כך, שחרור הכספים לנהנה יכול שייעשה על פי ציוני דרך שהוגדרו מראש.

הזכות למענק מותנית ברצף הפקדות חודשיות בהוראת הקבע בכל תקופת החיסכון.  המענק הינו בגובה סכום ההפקדה החודשית הממוצעת )הפקדות חד פעמיות לא נכללות בחישוב המענק). סכום המענק נושא ריבית והצמדה למדד בהתאם לתנאי החיסכון מיום ההפקדה הראשונה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי לפועל.

הפיקדונות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצרים המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.