פעילות עובר ושב במזומנים

פעולות בנושא מזומנים

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף עמדת מידע/ATM אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V הפקדת מזומנים מט"ח*
V V משיכת מזומנים מט"ח*
V V הפקדת מזומנים מט"י*
V V משיכת מזומנים מט"י*
V פריטה*

* בסניפים בהם יש עמדת קופה בלבד