פעולות עו"ש

פעולות בנושא ניהול חשבון עו"ש

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף עמדת מידע/ATM אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V פתיחת חשבון
V V V סגירת חשבון
V V V תשלום שוברים-חיוב חשבון
V V V V מסגרות עו"ש (הקמה/עדכון/ביטול)
V V V V הגדרת מנוי לערוצים ישירים
V V V V V עדכון מנוי לערוצים ישירים
V V V V V V V הפקת תדפיסים ללקוח*
V V V V V הקפאת הרשאות לחיוב חשבון
V V V V עדכון פרטי חשבון
V V V ניוד בין בנקים
V V V V V הצטרפות/ביטול שירותי דואר און-ליין
V V V V V V פירוט יתרות ותנועות בחשבון
V V V V V V פירוט מסגרות וריביות בחשבונות עו"ש
V V V V V V פירוט יתרות ותנועות מט"ח
V V פירוט תשלום שוברים
V V V V V V חישוב קוד IBAN
V V V V V דוחות ואישורים
V דואר און-ליין
V נתונים בקליק
V V V V V תעודת זהות בנקאית

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.