שירותים נוספים

שירותים נוספים

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף ATM/ עמדת מידע אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V V שירותי בנקאות פתוחה*
V V פתיחת ערבות
V V הנפקת ערבות**
V V V V V V רכישות והמרות
V V V V V V פירוט שערי מטבע
V V V V אישורי מס
V V V פירוט עסקאות סחר חוץ
V V V V פירוט פרטי עיקול
V V V V V פירוט ערבויות
V V V V בנקאות ישירה בסלולארי (SMS)
V ייעוץ פנסיוני (כולל ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה)

* מידע על אשראים, פקדונות וחסכונות בחשבון לקוח.

** הדפסה ,חתימה דיגיטלית,עדכון ערבות לא בתוקף.

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.