עולים מדרגה ברמת האבטחה!

התחברות באמצעות שני גורמי אימות יכולה למנוע מאחרים

להיכנס לחשבון גם אם יש להם את הסיסמה שלך 

דוגמא: הסיסמה הקבועה וסיסמה חד פעמית שתשלח לנייד

הצטרפו ללקוחות הבנק שהוסיפו שכבת אבטחה לחשבון שלהם

* יש להזדהות בכניסה לאתר טרם הכניסה למסך ההצטרפות