אמנה לאזרח הוותיק

משקיעים באזרחים הוותיקים

הבנק הבינלאומי מתאים את שירותיו לצרכים הייחודים של האוכלוסייה הוותיקה בישראל ומעניק לאזרחים הוותיקים מגוון זכויות, הטבות ושמירה על קשר באמצעות שיחות יזומות מטעם הסניף. 

המהלך החדש נועד לסייע לאזרחים הוותיקים כך שבנוסף לשירותים המיוחדים, הפעילות הבנקאית תהיה נוחה, פשוטה ויעילה יותר. 

השירותים המיוחדים שיוענקו ע"י קבוצת הבינלאומי לאזרחים הוותיקים: 

כל אזרח וותיק, כמשמעותו ב "חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989" יוכל ליהנות ממגוון הטבות כמפורט להלן: 

 שירות שליחים עד הבית, ללא עלות, אחת לחודש. שירות זה נועד לשליחת מזומנים במטבע ישראלי ומטבע חוץ, משלוח כרטיסי אשראי ומשלוח פנקסי שקים בכפוף לתנאי הבנק.

 הענקת עדיפות בתור למענה במספרי הטלפון של המוקדים הטלפוניים:

  • ללקוחות הבינלאומי: 3009*
  • ללקוחת יובנק: 5234*

לבני 70 ומעלה - קדימות בתור לשירותים הניתנים בסניפים לרבות שירותי קופה.

הנגשת השירותים באתר ובאפליקציה.

מדריך מפורט למרבית הפעולות שניתן לבצע בדיגיטל, ניתן למצוא בכל אחד מאתרי הבנק.

 נוסף על כל  אלה, יהנו האזרחים הוותיקים גם מ:

  • 2 פנקסי שיקים חינם בכל שנה.
  • 4 פעולות ע"י פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר.

נשמח לעמוד לשירותכם,

אין לראות בהודעה זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. מתן אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.