אסיפות כלליות

הודעות על אסיפות כלליות של הבנק הבינלאומי

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017