חדשות הבנק

פעילות הבורסות בארה"ב ובריטניה ביום ב' 27.05.24

הננו להודיעכם כי לרגל Memorial Day בארה"ב ולרגל Spring Bank holiday בבריטניה, הבורסות בארה"ב ובלונדון תהיינה סגורות ביום ב', 27.05.24  ולא יתקיים מסחר ביום זה,  המסחר בבורסות בקנדה, אסיה ובשאר אירופה יתקיים כרגיל.

שינוי בשעות סיום יום העסקים הבנקאי להפקדת שיקים

לתשומת לבכם, החל מתאריך 05.05.24, יחול שינוי בשעות סיום יום העסקים הבנקאי לעניין הפקדות שיקים בעמדות הבנק בשירות עצמי:

  • ראשון, שלישי וחמישי: 14:30
  • שני ורביעי: 17:30
  • שישי, ערבי חג וחוה"מ: 11:30

הפקדות שתבוצענה מאוחר יותר, תקבלנה ערך של יום העסקים הבנקאי הבא.

 

עדכון בשעות פעילות הסניפים עקב המצב הביטחוני

לקוחות יקרים,

חזרנו לעבוד בשעות הפעילות הרגילות, למעט הסניפים הבאים, שבימים שני ורביעי יקבלו קהל ברציפות עד השעה 15:00 ולא יהיו פתוחים בשעות אחר הצהריים:

• ראש פינה (001,313)

• כפר ורדים (120) 

• מעלות (091)

• נהריה (052,319)

סניף קריית שמונה (360,050) סגור עקב המצב הביטחוני.

אנו זמינים עבורכם גם באתר, באפליקציה ובמוקד הטלפוני.

ממליצים להתעדכן בשעות הפעילות תחת איתור סניף>

שנדע ימים שקטים יותר.

בטוחים בבינלאומי- כללי זהירות לגלישה בטוחה בחשבון

אנו עדים להתגברות הניסיונות להתחזות לצרכי הונאת  לקוחות הבנקים באמצעות שליחת קישורים / מסרונים/ פניה ללקוחות והתחזות לעובדי הבנק /משטרת ישראל /חברות אשראי וכדומה בהם מתבקשים הלקוחות למסור פרטי זיהוי אישיים.

שימו לב -אין למסור לאף גורם פרטי הזדהות כגון: קוד חד פעמי / סיסמאת כניסה / פרטים בנקאיים.

הבנק לא פונה ללקוחותיו בבקשה למסירת פרטים אלו בשום אמצעי – טלפוני / מייל/ SMS וכו.
יש להקפיד על כניסה יזומה לאתר/ אפליקציה  שלא  באמצעות קישורים.

הודעה על ביצוע שינויים בכתב התנאים הכלליים לניהול חשבון

בתחילת שנת 2022 צפויה המערכת הפיננסית העולמית להפסיק את פרסום ריביות הליבור ולחדול מהשימוש בהן (למעט ריבית הליבור לדולר, אשר צפויה להמשיך להתפרסם, ביחס לתקופות מסוימות, עד ליוני 2023).
הפסקת פרסום ריביות הליבור מחייבת את התאגידים הבנקאיים בארץ ובעולם לעבור לשימוש בריביות בסיס אלטרנטיביות לליבור, במוצרים פיננסיים המבוססים על ריבית זו.
על רקע זה, ביום 1.1.2022 יחדל הבנק לעשות שימוש בריביות הליבור, בכלל המטבעות, ובמקומן יחל לעשות שימוש בריביות בסיס חדשות במט"ח, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. הריביות החדשות נבחרו בהתאם להמלצותיהם של גופים בינלאומיים, ובהתאם להנחיות בנק ישראל בנושא.
לאור זאת, תתוקן חוברת פתיחת חשבון כך שהחל מיום 1.1.22 ההגדרה "ריבית הליבור המעוגל" שבסעיף 2 לחוברת, תוחלף בהגדרה "ריבית הבסיס במט"ח", המפרטת את הריביות החדשות שנבחרו במטבעות השונים, את אופן חישובן, ואת המנגנונים לקביעתן. הגדרה זו תחול בהתאמה בכלל מסמכי הבנק הרלוונטיים.

  • לפירוט ההגדרה המלאה של "ריבית הבסיס במט"ח"  לחץ כאן
  • למידע נוסף ודוגמאות בנושא המעבר מריבית הליבור לריבית הבסיס במט"ח לחץ כאן