הטבות באינטרנט לעסקים גדולים

לחסוך זמן וכסף

הטבות לעסקים גדולים

ביצוע פעולות באינטרנט זה לא רק נוח, זה גם משתלם! 
ריכזנו בעבורך את מגוון ההטבות הבנקאיות והעמלות המופחתות להם אתה זכאי בעת ביצוע פעולות באינטרנט:

הטבה פעולה 
הנחה של 35% הזמנת פנקסי שיקים / פנקסי שיקים עם העתק 
פטור מעמלת שובר ביצוע תשלומים: לבזק, חברת חשמל ומשרדי ממשלה
הנחה של 50% העברה לצד ג'
50% הנחה בעמלת חליפין בכפוף לעמלת מינימום ומקסימום ברכישה ומכירה של מט"ח. (לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן הטבות) מטבע חוץ     
מניות ואג"ח - הטבה בגובה של 0.3% , כפוף לעמלת מינ'/ מקס'
מק"מ - הטבה בגובה של 0.1% , כפוף לעמלת מינ'/מקס'
קניה, מכירה ופידיון של ני"ע הנסחרים בבורסת ת"א  
עמלה של 0.25%, כפוף לעמלת המינימום על הרכיב האחוזי בלבד קניה/מכירה של מניות, WARRANTS ו- ETFs הנסחרים בבורסות בארה"ב, למעט penny stocks  
עמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה, מינ' 10.0 ש"ח, מקס'  100.0 ש"ח לאופציה קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף
 פטור להוראות שבוצעו באמצעות הבינלאומי אונליין עמלת אי-ביצוע בהוראות קניה/מכירה/שינוי/ביטול   

1.80 ₪

בנוסף תיגבה עמלת שורה בעבור כל העברה ברשימה.

העברה ברשימה
0.1% משווי ההקצאה, מינימום 15.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – אגרות חוב ממשלתיות
0.1% משווי ההקצאה, מינימום 20.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – מק"מ/אג"ח ממשלתי קצרה

0.3% משווי ההקצאה, מינימום 39.0 ש"ח

טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – יתר ניירות ערך

הנחה של 25% בעמלת העברת מט"ח ובתעריף הוצאת הסוויפט (כולל עמלת מינימום )

העברות במטבע חוץ


לתשומת לבכם, ההטבות הן ביחס לעמלות המפורטות בנוהל תעריף ובכפוף לעמלות מינימום. לקוח אשר מקבל הטבה מיוחדת בפעילותו מול הסניף/יחידה,יחויב בעמלה הנמוכה מבין השתיים.

לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט ללקוחות יחידים ולעסקים קטנים לחץ כאן

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לבינלאומי call בטלפון 3009*. לתמיכה טכנית ניתן לפנותלמרכז התמיכה.

    

האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש באתר ולהערות המופיעות במסך הכניסה לנושא בנקאות ישירה.
כל ההטבות הן ביחס לתעריפון, כפי שמפרסם מעת לעת הבנק הבינלאומי הראשון ("התעריפון") - "עסק קטן", "תאגיד"- בהתאם לסיווג הלקוח לעניין חיוב בעמלות. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. היה סכום העמלה לאחר ההטבה גבוה מסכום העמלה לאותה פעולה עפ"י התעריפון, או מסכומה עפ"י הסדר עמלות שיש ללקוח עם הסניף, תיגבה עמלה בסכום הנמוך מביניהם. אין כפל הטבות. הבנק רשאי לשנות/לבטל הטבות בכל עת.
"אין כפל מבצעים/הטבות" .