תעריפון עמלות ליחידים ועסקים קטנים

להלן תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים החל מתאריך ה 1/5/2024

לצפייה בתעריפון המלא

לצפייה בתעריפון לפי נושאים

נספחים לתעריפון

עמלות ניירות ערך מידע השוואתי