הסכם להפקדת כספים

לזמן קצוב לתקופה העולה על שנה

חוזים אחידים לעיון לקוחות הבנק

לצפיה בהסכמים הנקשרים בקווי תקשורת* (כולל גרסאות קודמות החל מ 1.1.2017) לחץ כאן

*התאריכים הרשומים מציינים את יום תחילת תוקף כל גרסה של הסכם