ייפוי כח או הרשאה מסוג אחר

חוזים אחידים לעיון לקוחות הבנק