הגשת בקשה לערבות באתר הבנק

ערבויות בנקאיות בקצות האצבעות!

עד כה, מבקשי ערבות בנקאית נדרשו להגיע לבנק בשעות הפעילות על מנת להגיש בקשה להוצאת ערבות, אך כעת, הבנק הבינלאומי משיק עבור לקוחותיו שירות חדש: הגשת בקשה באמצעות האתר להוצאת ערבות בנקאית, על גבי ממשק מאובטח, המאפשר את הגשת הבקשה באתר הבנק בכל שעות היממה. 

בקשות להוצאת ערבויות בנקאיות יתאפשרו לבעלי חשבונות פרטיים או יחידים בבנק, כמו גם למורשי גישה בחשבונות תאגיד. התהליך עצמו מנוהל באופן פשוט ונוח, וכל שיש לעשות הוא להגיש את הבקשה באמצעות אתר הבנק. במידת הצורך, ניתן לצרף לבקשה נוסח של כתב ערבות בנקאית. 

קדימה נתחיל! להגשת בקשה לחצו כאן (יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא טרם ההעברה לביצוע הפעולה)

סרטון הדרכה

אין לראות באמור לעיל משום התחייבות הבנק להוצאת ערבות בנקאית או מתן אשראי. הוצאת הערבות ומתן אשראי כפופים לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.