חוק נתוני אשראי

בחודש אפריל 2019 נכנס לתוקף"חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016". בהתאם להוראות החוק החדש, הקים בנק ישראל מאגר מרכזי לשיתוף נתוני האשראי בישראל ללקוחות פרטיים. מטרת החוק הינה לעודד תחרות בתחום האשראי הצרכני באמצעות שיתוף מידע, שנוהל עד כה בנפרד אצל  הגופים הפיננסים השונים. התבססות על נתוני המאגר תאפשר לכלל הגופים הפיננסיים להעריך בצורה טובה יותר את רמת הסיכון של הלקוחות הפונים לקבלת אשראי ויאפשר התאמה מיטבית של האשראי ללקוח.
מידע מפורט אודות מאגר נתוני אשראי מתפרסם באתר נתוני אשראי אשר מנוהל על ידי בנק ישראל.
 

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
הרינו להודיעך כי, על מנת לבחון את התקשרות הבנק בעסקת אשראי עם לקוח, בכוונת הבנק לפנות ללשכת אשראי (אשר תפנה לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי אודות הלקוח) לקבלת חיווי אשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי. 

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.