הלוואות לשיפוץ ושידרוג הבית

הלוואה לשדרוג הבית וקידום המשפחה!

כולנו רוצים את הכי טוב למשפחה שלנו, עכשיו הבינלאומי עוזר לנו להשיג את זה!

הלוואה לשדרוג הבית וקידום המשפחה עד 200,000 ₪

  • לעיצוב הבית
  • לעזרה לילדים
  • לכל מטרה משפחתית

פרטים מלאים ניתן לקבל בסניפי הבנק

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.