משכנתא 360

 משכנתא 360 - עם חבילת הטבות שעוטפת אתכם מכל כיוון!

הטבות במשכנתאות:

 החזר חודשי ראשון במשכנתא עלינו- עד 5,000 ₪(1)

משכנתא בהנחה – בהלוואה בסכום של עד 20% מגובה המשכנתא או  200,000 ₪ (הנמוך מביניהם) עד 360 חודשים,  בריבית של פריים פחות 1%(2)

הטבות בנקאיות לבעלי חשבון קיים או מעבירי משכורת חדשה:

מחזיקי כרטיס אשראי Beyond - נהנים ממענק נקודות בשווי 500 ש"ח לחופשות וחוויות מרגשות בארץ ובחו"ל (3) 

הלוואה לעיצוב הבית עד 150,000 ₪, בריבית של פריים פחות 0.3%(4)

(1) הטבת ההחזר החודשי הראשון במשכנתא: תינתן להלוואות חדשות לדיור מהבנק (לא מיחזור הלוואה קיימת), בסך 300,000 ₪ ומעלה. ההחזר ינתן עד 5,000 ₪, ע"י קיזוז מהחזר התשלום הראשון. במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים ו/או ביצוע מיחזור פנימי או חיצוני, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד.

(2) הטבה בתמהיל משכנתא: תינתן להלוואה עד 200 א' ₪ או עד 20% מגובה המשכנתא (הנמוך מביניהם), לתקופה של עד 360 חודש, בריבית פריים פחות 1%.

(3) הטבת 500 נקודות מענק ביונד: הטבת 500 נקודות מתנה (בשווי 500 ₪ למימוש באתר ביונד) כפופה לפתיחת חשבון עו"ש  חדש בבנק, להעברת משכורת (כהגדרתה במסמכי הבנק) חודשית מינימלית בסך של 3,000 ₪ נטו לחשבון, ולהנפקת כרטיס בנקאי מסוג Beyond, והכל תוך 90 יום מהצטרפות למבצע משכנתא 360. 500 הנקודות המוענקות יזוכו בחשבון העו"ש עד 60  יום מיום פתיחת החשבון. ההטבה הינה לחשבון אחד ולת"ז אחת. לקוח שיש בבעלותו מספר חשבונות יוכל לממש את ההטבה פעם אחת בלבד, באחד מחשבונותיו. לתנאי ההטבה המלאים >

(4) הטבת ההלוואה לעיצוב הבית: תינתן ללקוח המעביר משכורת (כהגדרתה במסמכי הבנק) חודשית במהלך תקופת החזר ההלוואה.

כללי: התנאים המלאים והמחייבים הינם כמפורט במסמכי הבנק ובאתר הבנק, כולל בתקנוני Beyond, והם כפופים להוראות הדין. ניהול החשבון מתבצע על ידי הלקוח בכפוף לנהלי הבנק. הבנק ו/או חברת האשראי רשאים לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות/הכרטיס או להפסיקם בכל עת. אין כפל הטבות ו/או מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות ניתנות לבעלי חשבון פרטי (לא עסקי). הטבה להלוואת משכנתא אינה חלה על הלוואות "גישור", "משולבת" ו-"בלון". ניתן לממש את ההטבה להלוואות משכנתא המבוצעות עד ליום 31.12.24.

פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי ו/או לפתיחת חשבון ו/או להנפקת כרטיס אשראי, והם יעשו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק .ריבית הפריים נכון ליום ה 07.07.24 הינה 6%.