סקר Smart NPV

סקר Smart NPV קבע כי בבנק הבינלאומי תמצאו את המשכנתא הזולה ביותר!

בדרך לרכוש בית ובודקים מי מהבנקים יציע לכם את המשכנתא הזולה ביותר? 

הבינלאומי מציע ללקוחותיו את הריבית האטרקטיבית מבין הבנקים שנבחנו.

השוואה שערכה חברת Smart NPV עבור The Marker מצאה כי הבינלאומי תפס ברבעון השני של שנת 2022 את מקומו כבנק עם המשכנתא הזולה ביותר מבין הבנקים
שנבחנו.

 

לכתבה המלאה ב The Marker >

הנתונים בהתאם לכתבה של עיתון the marker מיום 11.08.2022. המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.