שירות לקוחות

דלפקי משכנתאות

בחרו בסינון שירותים ב"דלפק משכנתאות" לאיתור הסניפים

טפסים

במסגרת המאמץ המתמיד לייעול השירות ללקוחות ולחסוך לכם זמן יקר, הבינלאומי מאפשר לכם להוריד מגוון טפסים שימושיים באמצעות האתר.
לאחר הורדת הטפסים ומילוי הפרטים עפ"י הנדרש, ניתן להעבירם לבנק באמצעות הפקס שמספרו 03-5648230 או באמצעות הדואר.

משכנתאות Call

3533* מוקד שירות טלפוני לשירותך

הבינלאומי מפעיל מוקד טלפוני המאויש על-ידי צוות בנקאים מנוסים ומקצועיים, באמצעותם תוכל לקבל מידע על המשכנתא שלך ומידע כללי בנושא משכנתאות.

שעות פעילות מוקד משכנתאות Call:

 • מתן מענה ללקוחות חדשים - 
  בימים א'- ה' בין השעות 08:00-18:00, בימי ו` וערבי חג בין השעות 08:00-13:00
 • שירות לקוחות קיימים -
  בימים א'- ה' בין השעות 08:00-18:00, בימי ו` וערבי חג המוקד סגור


מידע טלפוני

באפשרותך לקבל מידע טלפוני במגוון נושאים כמפורט להלן:
 • מתן מידע על הלוואה קיימת : סוג ההלוואה, יתרת הלוואה , תשלום חודשי, תנאי ההלוואה (תקופה ושיעורי ריבית) ,פיגורים בהלוואה.
 • מידע לגבי עמלות פירעון מוקדם.
 • מידע כללי לגבי ביטוחים (חיים ונכס).
 • מתן מידע ראשוני לגבי מסמכים הדרושים לגרירת משכנתא.
 • מתן מידע ראשוני לגבי מסמכים נדרשים לצורך הנפקת תעודת זכאות.
 • העברת בקשות שונות של לקוחות למחלקת משכנתאות (בקשה להנפקת שטרי משכנתא, בקשה לקבלת מכתבי כוונות וכדומה).
 • מתן מידע ראשוני לגבי מחזור הלוואה.
 • מתן מידע לגבי תשלום חודשי בהנחה שלקוח יבצע סילוק חלקי בהלוואה.


אישורים וטפסים

באפשרותך לקבל מגוון אישורים וטפסים ישירות מהמוקד בהתאם למפורט להלן:
 • אישור ראשוני להלוואת משכנתא .
 • מכתב פרטי הלוואה – מכתב המפרט את תנאי כל המשנים בכל ההלוואות וכולל מידע בדבר עמלות פירעון מוקדם (המכתב מונפק לתאריך הנוכחי).
 • תנועות כספיות בהלוואה.
 • נספח א' המפרט את סכומי הלוואה שבוצעה, תנאיה ופרטי הערבים בהלוואה.
 • תמצית חשבון לשנה נוכחית ולשנים קודמות.
 • הצהרה על נהנה בחשבון ההלוואה.
 • לוח סילוקין להלוואה.
 • טופס הוראה לחיוב חשבון בהלוואה.
 • טופס דיווח שינויים בפרטי לקוח.


מעוניינים להצטרף לשירות?

על מנת להצטרף לשירות יש לפנות לבנקאי בסניפכם ולקבל קוד אישי לביצוע פעולות במשכנתאות Call.
לקוחות הבנק אשר מנויים לשירות הבינלאומי Call וטרם חתמו על טופס הצטרפות לקבלת שירותים טלפוניים גם באמצעות מוקד משכנתאות Call, יכולים להורידו כאן ולאחר שחתמו עליו להעבירו אלינו באמצעות הפקס או לשלחו דרך אחד מסניפי הבנק או באמצעות הדואר.

מילון מונחים

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.