ביטוח משכנתא

לקבלת הצעת מחיר לביטוח משכנתא ניתן לפנות לסוכנות הביטוח של הבנק בטלפון: 9208104- 03 או 5176* פרטים נוספים אצל יועצי המשכנתאות.

בעת ביצוע ההלוואה, יש להמציא בין היתר (במסגרת מסמכי הבטחונות) פוליסת ביטוח דירה (נכס) ופוליסת ביטוח חיים.
על הפוליסה להיות משועבדת לבנק הבינלאומי ולכלול סעיף "ביטול 30 יום".

באפשרות הלווה לבחור באחת מהחלופות הבאות:

  • ביטוח באמצעות "הבינלאומי-סוכנות לביטוח"
    לקבלת הצעת מחיר לביטוח משכנתא, ניתן לפנות לסוכנות הביטוח של הבנק בטלפון: 9208104- 03 או 5176*, פרטים נוספים אצל יועצי המשכנתאות.
    להורדת טופס אישור העברתם פרטים, לקבלת הצעה לביטוח (נכס וחיים) מהבינלאומי סוכנות לביטוח, 

לחצו כאן

  • ביטוח באמצעות כל חברת/סוכנות ביטוח בשוק החופשי


על מנת שתוכלו לקבל משכנתא, דורש הבנק מהלווים לבצע ביטוח נכס וחיים:

ביטוח מבנה-נכס

הבנק דורש כי הנכס שישועבד לבנק בגין ההלוואה ומשמש לה כבטוחה, יהיה מבוטח בביטוח מבנה הכולל בין היתר ביטוח כנגד רעידות אדמה, נזקי אש ונזקי צנרת.
על הפוליסה להיות משועבדת לבנק הבינלאומי ולכלול סעיף "ביטול 30 יום".

ביטוח חיים

ביטוח זה מבטיח לכם שבמקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים חו"ח, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת ההלוואה שזמן פירעונה טרם הגיע. הצטרפות הלווה לביטוח חיים כפופה לגיל ולבריאות נאותה ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת הביטוח.
על הפוליסה להיות משועבדת לבנק הבינלאומי, לכלול סעיף "ביטול 30 יום" ויתרת משכנתא עדכנית.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עפ"י הוראות ב"י, מומלץ כי תאגיד בנקאי לא יסרב לבקשתו של הלווה שלא לחייב אותו לבצע ביטוח וזאת לגבי הלוואות בסכומים עד 30,000 ₪ או שיתרתן אינה על הסכום הנ"ל.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לאחר ביצוע ההלוואה, במהלך התקופה, בכל חידוש/החלפת פוליסה, יש להעביר פוליסה עדכנית למחלקת המשכנתאות.
באפשרות לקוחות הבנק אשר מנויים לשירותי האינטרנט, להעביר את הטופס החתום על ידם באמצעות הממשק "התכתבות עם בנקאי" באתר הבנק (לאחר תהליך הזדהות עם שם משתמש וסיסמה אישיים). ללא צורך בהגעה לסניף.

לשירותך:

הבינלאומי סוכנות לביטוח (2005) בע"מ - סוכנות לביטוח בבעלות הבנק 

טלפון:  9208104- 03 או 5176*

bitmash@Fibi.co.il

במקרה נזק, ניתן לפנות ישירות לחברת הביטוח בטלפון כפי שמופיע ע"ג הפוליסה שהונפקה לכם או להבינלאומי סוכנות לביטוח 

בטלפון: 9208104- 03 או 5176*

מקבלי משכנתאות שמבוטחים באמצעות הבנק בביטוח מבנה וחיים קבוצתי/קולקטיבי שהצטרפו עד 2006 (לא דרך הבינלאומי סוכנות לביטוח):

  • ביטוח חיים - מבוטחים באמצעות הראל חברה לביטוח בע"מ.
  • ביטוח מבנה מקיף בניינים - החל מ-01.01.2021, הביטוח נערך במנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ.

במקרה של נזקי צנרת, על המבוטח לפנות למוקד השירות בטלפון: 9042*  או 072-2707779  

תשלום השתתפות העצמית יעשה ישירות מול מוקד השירות.

במקרה של נזקים אחרים למבנה, יש לפנות למוקד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ 03-7107107

יש לציין כי מדובר על ביטוח מבנה קבוצתי/קולקטיבי של הבנק הבינלאומי ולמסור את מספר הלווה.

לבירורים ניתן לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' או באמצעות המדור:

מדור ביטוח משכנתאות של הבינלאומי:

רחוב יד חרוצים 13, ת"א

טלפון: 3533*

פקס: 03-5648283

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.