הלוואת משכנתא לזכאים

מדינת ישראל מעניקה לסיוע לרכישת דירה באמצעות משכנתאות בתנאים מועדפים. משכנתאות אלה - משכנתאות לזכאים - ניתנות באמצעות משרד השיכון והבינוי עפ"י קריטריונים שנקבעו לזכאות. קבלת משכנתאות לזכאים אפשרית לאחר קבלת תעודת זכאות.
מי זכאי למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון?

  • זוגות חסרי דיור
  • עולים חדשים
  • משפחות חד-הוריות
  • רווקים מעל גיל 30

קיימות קבוצות נוספות של זכאים, בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון

מהו סכום המשכנתא לזכאים? גובה המשכנתא לזכאים נקבע על פי ניקוד המושפע ממספר גורמים:

  • מספר הילדים (כולל הריון מעל חודש חמישי)
  • מספר שנות הנישואין המלאות
  • השירות הצבאי/ שירות לאומי
  • מס' אחים ואחיות של בני הזוג שהנם אזרחי ותושבי ישראל
  • גיל המבקש/ת (במקרה שמדובר ביחיד/ה)

תוספת לניקוד ו/או לסכום הזכאות ניתנות לרוכשי דירות ביישובים באזורי עדיפות, על-פי רשימה מעודכנת הנקבעת בהחלטת ממשלה. 
לקבוצות אוכלוסייה שנקבעו ע"י המדינה - כגון עולים חדשים משפחות חד הוריות ועוד - נקבע ניקוד מינימלי (במידה והניקוד המחושב להם על פי הקריטריונים הרגילים נמוך יותר הם זכאים אוטומטית להשלמה עד הניקוד המינימלי האמור)

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.