מיחזור ודחיית תשלומי משכנתא

בכדי לאפשר ללקוחותינו להתמודד עם העלייה בהחזרי המשכנתא ומתוך רצון להקל עליהם, הבנק מציע מספר אפשרויות :

מיחזור משכנתא

המשכנתא שלכם בבנק אחר? 

להגשת בקשה למיחזור משכנתא קיימת המתנהלת בבנק אחר, בתנאים המתאימים לך, יש ללחוץ כאן.

ניתן להגיש בקשה למחזור משכנתא גם בדרכים הבאות:

  • פנייה למוקד הבינלאומי Call במספר 3533*
  • פנייה לאחד מסניפי הבנק הכוללים נציגות משכנתאות לחץ כאן (סמן "דלפק משכנתאות" באפשרויות חיפוש)

למידע נוסף בנושא מיחזור לחץ כאן.

המשכנתא שלכם בקבוצת הבנק הבינלאומי?

פריסה מחדש של מסלול הפריים תוך שמירה על תנאי המרווח מהפריים ומתן פטור מעמלת שינויים בהסכם הלוואה. (**)
להגשת בקשה למחזור משכנתא קיימת בבינלאומי, יש לפנות באמצעות קישור לטופס דיגיטלי המופיע במסך פירוט משכנתאות באתר הבנק, הנמצא בנתיב הבא:
לשונית "הלוואות ומשכנתאות", "משכנתאות", "פירוט משכנתאות" > "להגשת בקשה למחזור משכנתא" לאתר  הבנק, יש ללחוץ כאן.

דחיית תשלומי משכנתא

מתקשים לעמוד בהחזרים החודשיים של המשכנתא?

באפשרותכם להגיש בקשה לדחייה זמנית (הקפאה) של תשלומי המשכנתא (*)

למידע נוסף בנושא הקפאות משכנתא לחץ כאן

לפרטים נוספים, אנו מזמינים אתכם לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 3533* או ליועץ המשכנתא בסניף

להטבות נוספות מותאמות לתקופה זאת >

* חשוב שתבחן היטב את השלכות ההקפאה, לרבות המחיר הכלכלי שלה על מנת לקבל החלטה מושכלת. באחריותך לוודא אם יש צורך בביצוע התאמה כלשהי בפוליסת ביטוח החיים המשועבדת לטובת הבנק במסגרת הלוואת המשכנתא. ביצוע ההקפאה כרוך בתשלום עמלה בהתאם לתעריפון הבנק.

** הארכה של מסלול הפריים בלבד ללא שינוי מנגנון הריבית לפי המפורט:

שמירת המרווח מהפריים הקיים ללקוח ומותנה ברישום בטחונות חדשים ללקוח (שמירת המרווח היא בתנאי שמדובר במחזור של הלוואת הפריים בלבד).

הארכה עד לתקופה המרבית האפשרית.

פטור מעמלת שינויים הסכם הלוואה.

להלן דוגמא: ללקוח הלוואה ל 15 שנה ב P-0.5 והוא מבקש לאריכה ב- 5 שנים נוספות וקיבל על כך אישור מהבנק. ניתן להאריך את הלוואה ב- 5 שנים נוספות  ל- 20 שנה באותו מנגנון ריבית P -0.5.

הריבית הבסיסית נקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם לפי ריבית בנק ישראל כהגדרתה בחוק אשראי הוגן התשנ"ג - 1993 בתוספת מרווח קבוע.

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .מתן הלוואות, הקפאת תשלומי משכנתא ומיחזור משכנתא, יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.