הכנס השנתי יוני 2022 - שוק ההון לאן? תכנון פיננסי ופנסיוני בשוק תנודתי

תקציר הפאנל הראשון

לצפייה בפאנל

הדברים אשר נאמרו בכנס נאמרו על דעת המשתתפים. אין לראות בנאמר בכנס זה המלצה, ייעוץ או חוות דעת מטעם הבנק בנוגע לכדאיות השקעות או ייעוץ פנסיוני, לרבות לא באמצעות גוף מסויים; והאמירות והדוגמאות התיאורטיות שעלו בו, לא הותאמו לצרכיו, נתוניו ומטרותיו הספציפיים של מי מהנוכחים או הצופים בו ואין להסתמך עליהם לצורך ביצוע פעולות, או כתחליף לייעוץ מותאם כאמור. קבלת שירותי ייעוץ פנסיוני ו/או השקעות, מותנית בחתימה על הסכם ואין לראות בנאמר בכנס משום הסכמה או התחייבות של הבנק למתן שירותים.

המידע באתר מציג, באופן כללי, עיקרים בתחום החיסכון הפנסיוני והוא אינו ממצה את כל היבטיו. בכל מקרה, האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני.