העברה בין דורית

נכסים פיננסיים ופנסיוניים שנצברו במהלך השנים ומתוכננים לעבור לדורות הבאים עשויים להוות אתגר מורכב הנוגע באספקטים פיננסיים, מיסויים ולא אחת גם אישיים. תכנון מוקדם יכול להבטיח את העברת הנכסים הפיננסים באופן אפקטיבי תוך התייחסות לשיקולי המס בצד הוראות החוק.

תהליך של תכנון פיננסי מקדים מהווה פתרון, הכולל בין היתר, איתור ומיפוי כלל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים אשר על שמך, הגדרת הצרכים והדרישות שלך, תכנון אסטרטגיית השקעה ותמהיל מוצרים בהתאמה וקביעת מוטבים ויורשים בנכסים. כל זאת נעשה תוך התחשבות באלמנטים המיסויים העוטפים את תהליך העברת העושר.

המידע באתר מציג, באופן כללי, עיקרים בתחום החיסכון הפנסיוני והוא אינו ממצה את כל היבטיו. בכל מקרה, האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני.