• ריבית משתנה או ריבית קבועה?

    פיקדון ברירת ריבית לשנה, משקיע בשני מסלולים במקביל ובתום התקופה בוחר עבורך את הרווחי מביניהם - ריבית משתנה או ריבית קבועה.

    הפיקדון מאפשר ליהנות מהמסלול שהיה הריווחי ביותר בתום התקופה.

    מינימום הפקדה 10,000 ש"ח.