• פיקדון "איתן" - פיקדון שקלי עם ריבית קבועה

    פיקדון לשנה עד שנתיים בריבית קבועה של החל מ- 4.15% ריבית לשנה (הריבית הנ"ל מיועדת להפקדות מעל 10,000 ש"ח).

    הטבות למפקידים בדיגיטל - למבצעים הפקדה בדיגיטל תינתן הטבה של 0.1% בריבית. 

    סכום מינימום להפקדה- 1000 ש"ח.