• פיקדון "אופק"- הפקדה חודשית קטנה שחושבת רחוק​! 

  גם ריבית גבוהה , גם תחנות יציאה , גם גמישות בהפקדות! 

  • חיסכון שקלי בריבית משתנה - ריבית "פריים" בניכוי 1.75%
  • חיסכון לתקופה של 6 שנים
  • תחנות יציאה-מתום שנתיים ובכל שנה לאחר מכן

  סוג חשבון - 287 

  סכומי הפקדה להוראה - 100 ₪ ועד 2,000 ₪  (אפשר גם להגדיל או להקטין סכום ההוראה וכן ניתן להקפיא הוראה) 

  לביצוע ההפקדה > 
  (לפני הכניסה לביצוע ההפקדה יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא)