לאור מגבלות מסוימות החלות בביצוע של חלק מהפעולות בערוצים הישירים, יתאפשר במסגרת החשבון הירוק, לבצע בכל רבעון עד 3 פעולות מהמפורט מעלה שלא באמצעות הערוצים הישירים. 
הבנק רשאי לשנות את תנאי ההסדר ו/או להפסיקו בכל עת.

 

Complementary Content
${loading}