• בבינלאומי תמשיכו ליהנות מהטבות בנקאיות גם לאחר השיחרור משירות הקבע!

  מי זכאי להצטרף לשירות?

  מועדון קבע קבוע מיועד ללקוחות הבנק המשרתים  בשרות קבע או כאלה  שהיו בשירות קבע והשתחררו 
  ( ניתן להזרים את המועדון עד שנתיים לאחר השחרור – מיום קבלת המשכורת האחרונה ממופ"ת).

  :הטבות בניהול חשבון העו"ש במטבע הישראלי

  עמלות פעולה ע“י פקיד:

  • הפקדת מזומן - פטור
  • משיכת מזומן - פטור
  • הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח - פטור
  • העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור
  • פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי) - פטור
  • הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים) - פטור
  • תשלום שובר - פטור
  • עמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ש"ח) - פטור

  עמלות פעולה בערוץ ישיר:

  • משיכת מזומן במכשיר אוטומטי - 75% הנחה
  • חיוב בכרטיס אשראי - 75% הנחה
  • הפקדת מזומן - 75% הנחה
  • זיכוי חשבון באמצעות מסלקה - 75% הנחה
  • העברה או הפקדה לחשבון אחר - 75% הנחה
  • תשלום שובר - 75% הנחה
  • שאילתת מידע בכל נושא - 75% הנחה
  • הפקדת שיק לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)  - 75% הנחה
  • משיכת שיק - 75% הנחה
  • חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע - 75% הנחה

  הטבות נוספות:

  3 פנקסי שיקים חינם בשנה

  הבינלאומי מעמיד לרשותכם הלוואות מיוחדות להתחלת קריירה שנייה או לכל מטרה

  מגוון הלוואות התארגנות לאזרחות - הלוואת שחרור לכל מטרה (למעט דיור) 

  סכום ההלוואה הינו עד 5 משכורות או עד 50,000 ש"ח - הנמוך מבניהם

  P+2% -לתקופה של 37-60 חודשים- שיעור הריבית החל מ, P+1.5% -לתקופה של עד 36 חודשים- שיעור הריבית החל מ

  שיטת החזר הינה תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית לפי שיטת שפיצר

  מימון חתונה

  סכום ההלוואה הינו עד 60,000 ש"ח

  P+2% -לתקופה של 37-60 חודשים- שיעור הריבית החל מ, P+1% -לתקופה של עד 36 חודשים- שיעור הריבית החל מ

  שיטת החזר הינה תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית לפי שיטת שפיצר

  ועוד מגוון הלוואות לרכישת רכב ומשכנתא בריבית מועדפת

  למידע נוסף על הלוואה לכל מטרה