• פעולות בנושא כרטיסי אשראי

    * דרך המוקד ניתן להקפיא בלבד. 

    ** הכרטיס נשלח בדואר.

    *** במוקד הטלפוני של ביונד.