• להלן הדו"ח השנתי לציבור על טיפול בתלונות:

    מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

    לצפייה בדו"חות של שנים קודמות לחץ כאן