• קבוצת הבינלאומי מפרסמת את דו"ח אחריות תאגידית. הדו"ח מתאר את פעילות הקבוצה בתחומי הקהילה, הסביבה, האתיקה, הממשל התאגידי, השירות ללקוחות והטיפול בהון האנושי. מטרת הדו"ח היא לשקף את פעילות הקבוצה בתחומים אלו לטובת כלל מחזיקי העניין: עובדים, לקוחות, משקיעים, שותפים עסקיים וכו' והוא מהווה ביטוי למחויבות הקבוצה להתנהלות אחראית בתחומים אלו.