• קבוצת הבינלאומי פועלת לשילוב היבטי ESG (סביבה, חברה וממשל - Environmental, Social, and Governance) במסגרת פעילותה העסקית במטרה לייצר ערך עסקי לצד ערך חברתי עבור מחזיקי העניין השונים.

    דו"ח ה-ESG של קבוצת הבינלאומי לשנת 2021, מפורסם כבכל שנה, זו השנה התשיעית ברצף, ומתאר את המחויבות העמוקה של הקבוצה לקידום ערכים חברתיים וסביבתיים וליצירת אימפקט סביבתי וחברתי חיובי במסגרת פעילותה. השנה נבנה הדוח מחדש בהתאם למקובל בדיווח על נושאי ה-ESG והוא מחולק לפרקי סביבה, חברה וממשל תאגידי.

    שנת 2021 התאפיינה כשנה בה עברנו לשגרה חדשה תחת מגפת הקורונה שמלווה אותנו זה למעלה משנתיים, שיגרה של חיים חברתיים ועסקיים כמעט מלאים לצד הקורונה וזאת כמעט ללא מגבלות. נגישות דיגיטלית וטכנולוגית מאפשרת התאמה מהירה למציאות ולמדיניות הממשלתית המשתנה. עבורנו בקבוצת הבינלאומי הייתה זו שנת מבחן נוספת לביטוי אחריות כלפי הלקוחות, העובדים, הסביבה והקהילה בה אנו פועלים. גם בשנה זו הוכיחה הקבוצה המשכיות עסקית, התפתחות טכנולוגית משמעותית וכמובן – תמיכה פיננסית בלקוחות שהושפעו מהמגפה והמציאות החדשה.