• אופן הקמת הרשאה לחיוב חשבון 

  • לחצו בתפריט הימני על 'חיובים על פי הרשאה' ולאחר מכן על 'הקמת הרשאה לחיוב חשבון'
  • מלאו את השדות על פי הפרטים שנמסרו מהמוסד (ניתן לסמן אם מעוניינים בהגבלות כגון תוקף, סכום או מספר תשלומים)
  • לחצו על כפתור 'המשך'
  • אנא ודאו שפרטי המוסד נכונים, סמנו אישור בתיבת הסימון בתחתית הדף ולאחר מכן לחצו על 'אישור'

  לאחר שהפעולה בוצעה ניתן לראותה או לבטלה תחת הלשונית- 'פירוט הרשאות לחיוב חשבון'

  ביטול הרשאה לחיוב חשבון

  • לחצו בתפריט הימני על 'חיובים על פי הרשאה' ולאחר מכן על 'פירוט הרשאה לחיוב חשבון'
  • הזיזו את פס הגלילה לצד שמאל כדי לראות את יתר הטבלה
  • לחצו על כפתור 'ביטול הרשאה' שבעמודה השמאלית לצורך ביטול ועצירת החיובים