•  

  הלוואות
  סכום ההלוואה עד 120,000 ש"ח או עד 70% מיתרת הברוטו של קופת הגמל/ קרן השתלמות (הנמוך מבינהם)

   

  תקופה (בחודשים) ריבית ההלוואה למעבירי משכורת ריבית ההלוואה למעבירי פעילות אחרת (לדוג' תיק השקעות)
  עד 24 חודשים פריים + 0.5% פריים +1.8%
  25-48 חודשים   פריים+ 0.8% פריים+ 2%
  49-60 חודשים פריים +1.5% פריים + 2.8%

  את ההלוואות ניתן לקחת בשני מסלולים:

  1.בתשלומים חודשיים של קרן + ריבית
  2.הלוואת גרייס - קרן תשולם בסוף התקופה וריבית משולמת כל חודש – קרן ההלוואה תפרע במועד פירעון קרן ההשתלמות- על הלוואות גרייס תיגבה תוספת ריבית של 0.3% לשנה.

  בנוסף חשבונות בהם תועבר משכורת של לפחות 7000 ש"ח יוכלו לבחור בין מגוון הטבות :

  פטור מעמלות פקיד /ישיר
  משיכת יתר ללא ריבית
  הלוואות ללא ריבית והצמדה
  הטבת משכנתא : 3,000 ש"ח החזר ע"ח הבנק
  הטבות בפעילות ני"ע ושוק ההון

  תוקף ההצעה עד 31.12.19

  לרשותך עומד צוות ייעודי ומקצועי שייתן לך מענה לכל שאלה :

  רודין אורית        052-4473608             Rodin.O@fibi.co.il     
  סנקביץ דיאנה     052-4473292      Senkevich.D@fibi.co.il
  בן שלמה יעל       052-4473537    Benshlomo.Y@fibi.co.il
  בנשק יהושע      052-4473359          Bonchek.Y@fibi.co.il
  רקובר אמנון      052-4473391          Rakover.A@fibi.co.il
  עומר נצח            052-4473674           Nezah.O@fibi.co.il


  מגזר רוסי

  אורית רודין-    052-4473608