• להורדת טופס אישור העברתם פרטים, לקבלת הצעה לביטוח (נכס וחיים) מהבינלאומי סוכנות לביטוח, לחצו כאן

  לקוחות הבנק אשר מנויים לשירותי האינטרנט, רשאים להעביר את הטופס החתום על ידם באמצעות כניסה לחשבונם ולחיצה על "התכתבות עם בנקאי" (נושא: "משכנתא חדשה", נושא משני: " הרשאה לבינלאומי סוכנות לביטוח" ), ללא צורך בהגעה לסניף.

  על מנת שתוכלו לקבל משכנתא, דורש הבנק מהלווים לבצע ביטוח נכס וחיים:

  ביטוח מבנה-נכס
  הבנק דורש כי הנכס שישועבד לבנק בגין ההלוואה ומשמש לה כבטוחה, יהיה מבוטח בביטוח מבנה הכולל בעיקר ביטוח כנגד רעידות אדמה, נזקי אש ונזקי צנרת.
  ביטוח חיים
  ביטוח זה מבטיח לכם שבמקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים חו"ח, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת ההלוואה שזמן פירעונה טרם הגיע. הצטרפות הלווה לביטוח חיים כפופה לגיל ולבריאות נאותה ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת הביטוח.

  תוכלו לבצע את הביטוחים באמצעות סוכנות הביטוח של הבנק או באופן עצמאי - בכפוף לדרישת הבנק.

  לשירותך:
  הבינלאומי סוכנות לביטוח (2005) בע"מ - סוכנות לביטוח בבעלות הבנק 
  טלפון:  9208104- 03 או 5176*
  במקרה נזק ניתן לפנות ישירות לחברת הביטוח בטלפון כפי שמופיע ע"ג הפוליסה שהונפקה לכם או להבינלאומי סוכנות לביטוח 
  בטלפון: 9208104- 03 או 5176*

  מקבלי משכנתאות שמבוטחים באמצעות הבנק בביטוח מבנה וחיים קבוצתי/קולקטיבי שהצטרפו עד 2006 (לא דרך הבינלאומי סוכנות לביטוח):

  • ביטוח חיים - מבוטחים באמצעות הראל חברה לביטוח בע"מ.
  • ביטוח מבנה מקיף בניינים - החל מ-01.01.2021, הביטוח נערך במנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ.
  במקרה של נזקי צנרת, על המבוטח לפנות למוקד השירות בטלפון: 9042*  או 072-2707779  
  תשלום השתתפות העצמית יעשה ישירות מול מוקד השירות.
  במקרה של נזקים אחרים למבנה יש לפנות למוקד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ 03-7107107
  יש לציין כי מדובר על ביטוח מבנה קבוצתי/קולקטיבי של הבנק הבינלאומי ולמסור את מספר הלווה 
   

  לבירורים ניתן לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' או באמצעות המדור:

  מדור ביטוח משכנתאות של הבינלאומי:
  רחוב יד חרוצים 13, ת"א
  טלפון: 3533*
  פקס: 03-5648283